18.08.2019
PL EN
12.07.2016 aktualizacja 12.07.2016

Eksperci proponują nową instytucję: pełnomocnika medycznego

Warto zastanowić się nad wprowadzeniem w Polsce instytucji pełnomocnika medycznego - uważają członkowie Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia.

Eksperci zarekomendowali wprowadzenie przepisów, które pozwoliłyby pacjentowi łatwo wskazać osobę uprawnioną do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach dotyczących postępowania medycznego.

Według członków grupy roboczej wprowadzenie postulowanych rozwiązań prawnych uprościłoby proces leczenia osób niezdolnych do wyrażenia zgody na leczenie. A poza tym możliwość ustanowienia dla siebie pełnomocnika medycznego pomogłoby w respektowaniu woli i wartości wyznawanych przez pacjenta.

Rekomendacje wynikły z projektu naukowego w ramach współpracy pomiędzy Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrą i Zakładem Opieki Paliatywnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

O propozycjach grupy roboczej poinformowało w przesłanym PAP komunikacie Biuro Informacji i Promocji UKSW.

Polska Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca Życia to stały zespół specjalistów z zakresu etyki, medycyny i prawa. Grupa działa nieprzerwanie w zmieniającym się składzie od 2008 roku i podejmuje inicjatywy zmierzające do wprowadzenia przepisów prawa oraz standardów postępowania w zakresie opieki nad osobami u kresu życia. Jej członkami są doświadczeni etycy, filozofowie, lekarze, prawnicy i teolodzy, zarówno praktycy, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, którzy obradują podczas odbywających się cyklicznie seminariów.

Prace prezentujące projekt instytucji pełnomocnika medycznego zostały opublikowane w "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej" vol. 126 (2016) 5, s. 313-320.) oraz w "Medycynie Praktycznej" nr 330 (2016) 5. s. 102-111.).

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019