21.08.2019
PL EN
19.03.2015 aktualizacja 19.03.2015

Biochemik prof. Jerzy Duszyński - nowym prezesem PAN

Na zdjęciu prof. Jerzy Duszyński przemawia podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Fot. PAP/ Rafał Guz 19.03.2015 Na zdjęciu prof. Jerzy Duszyński przemawia podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Fot. PAP/ Rafał Guz 19.03.2015

Nowo wybrany prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński jest biochemikiem, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. W rządzie Donalda Tuska był przez pewien czas wiceministrem nauki.

Prof. Jerzy Duszyński (ur. w 1949 r. w Warszawie) jest specjalistą w dziedzinie metabolizmu energetycznego i molekularnych podstaw chorób mitochondrialnych i neurodegeneracyjnych. Ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UW (w 1971 r.). W 1975 roku uzyskał stopień doktora, a w 1983 roku – doktora habilitowanego. W 1993 roku otrzymał nominację profesorską. Odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w laboratoriach J.R. Williamsona w Pennsylvania University oraz K.F. LaNoue w PennState University.

Kariera naukowa prof. Duszyńskiego od lat jest związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Teraz badacz prowadzi tam Pracownię Bioenergetyki i Błon Biologicznych.

Duszyński pełni obowiązki dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji od 2011 r. i jest członkiem prezydium PAN. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w gabinecie Donalda Tuska.

W latach 2003-2008 był dyrektorem Instytutu Nenckiego i przez wiele lat brał udział w pracach Rady Naukowej tej jednostki. Brał też udział w pracach rad naukowych innych instytutów: Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Od 2007 roku jest członkiem korespondentem PAN, a w latach 2007-2008 był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek PAN.

Jak poinformowano w biuletynie "Panorama Polskiej Akademii Nauk", Duszyński jest także członkiem komitetu Science and Society FEBS (Europejskiej Federacji Towarzystw Biochemicznych) i Board of Trustees Instytutu for Research in Biomedicine w Barcelonie oraz członkiem kierownictwa, koordynatorem Polskiej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN. Był także członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Od kwietnia 2014 roku uczestniczy w pracach Komitetu Polityki Naukowej, trzynastoosobowego organu doradczego minister nauki i szkolnictwa wyższego. Jest także współautorem serii podręczników biologii licealnej oraz encyklopedii szkolnej „Biologia: Jedność i Różnorodność”.

W 2011 r. Duszyński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/ mag/

Copyright © Fundacja PAP 2019