18.06.2019
PL EN
09.10.2014 aktualizacja 09.10.2014

Prezydent nominował nowych profesorów

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył podczas środowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne 59 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty otrzymali:

1. Janusz Bałdyga - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu;

2. Łukasz Bogucki - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki;

3. Anna Bondaruk - profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

4. Bożena Bukowska - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki;

5. Renata Ciereszko - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

6. Michał Cyrański - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Warszawski;

7. Renata Danel-Machańska - profesor sztuk muzycznych, Studio Wokalistyki Estradowej w Katowicach;

8. Ryszard Dobrowolski - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

9. Marzenna Dudzińska - profesor nauk technicznych, Politechnika Lubelska;

10. Vitalii Dugaev - profesor nauk fizycznych, Politechnika Rzeszowska;

11. Wojciech Dyduch - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

12. ksiądz Stanisław Dziekoński - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

13. Andrzej Dziembowski - profesor nauk biologicznych, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

14. Ewa Dzika - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

15. Leszek Fiedor - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

16. Elżbieta Filipek - profesor nauk chemicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

17. Remigiusz Forycki - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski;

18. Krzysztof Frączek - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

19. Mariusz Gagoś - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

20. Władysław Gąsior - profesor nauk technicznych, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

21. Krzysztof Giaro - profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska;

22. Zygmunt Giżejewski - profesor nauk biologicznych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie;

23. Zbigniew Hajto - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

24. Barbara Hlibowicka-Węglarz - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

25. Ewa Huszcza - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

26. Dorota Ilczuk - profesor nauk humanistycznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie;

27. Małgorzata Kacprzak - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

28. Grzegorz Karasiewicz - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski;

29. Stanisław Kasjan - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

30. Maria Kozielska - profesor nauk społecznych, Politechnika Poznańska;

31. Anna Kramarczyk - profesor sztuk teatralnych, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie;

32. Marta Kupczyńska - profesor nauk weterynaryjnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

33. Andrzej Leśnik - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu;

34. Paweł Łuków - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski;

35. Izabela Makałowska - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

36. Radosław Marzec - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy;

37. Maria Maślanka-Soro - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

38. Elżbieta Olejniczak - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki;

39. Jerzy Olszewski - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

40. Beata Przyborowska - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

41. Marek Przybył - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu;

42. Ewa Ratajczak - profesor nauk ekonomicznych, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu;

43. Miłosława Rutkowska - profesor nauk technicznych, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

44. Zofia Sadecka - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Zielonogórski;

45. Julitta Sękiewicz-Kisiel - profesor sztuk teatralnych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi;

46. Maciej Sitarz - profesor nauk chemicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

47. Piotr Skowron - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Gdański;

48. Bogusław Skowronek - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

49. Krzysztof Stypuła - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska;

50. Marcin Szelest - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna w Krakowie;

51. Zbigniew Szot - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu;

52. Anna Szóstak - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Zielonogórski;

53. Agnieszka Szuster-Ciesielska - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

54. Artur Tajber - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie;

55. Kazimiera Tomaszewska - profesor nauk biologicznych, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

56. Katarzyna Woźniak - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki;

57. Monika Wujec - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

58. Elżbieta Załoga - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński;

59. Urszula Żuławska - profesor nauk ekonomicznych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. (PAP)

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019