17.11.2019
PL EN
28.11.2013 aktualizacja 28.11.2013

Włochy, Francja, Niemcy wśród krajów narażonych na inwazje nowych szkodników

Zmiany klimatu niosą ryzyko nasilenia inwazji owadów-szkodników w Europie. Duże ryzyko takich inwazji dotyczy np. Włoch, Francji, Hiszpanii, Węgier i Niemiec - wynika z analiz przedstawionych w piśmie "Diversity and Distributions".

Ryzyko większej aktywności szkodników europejskich upraw, jak i prawdopodobieństwo pojawiania się nowych szkodników, oceniali naukowcy z Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), Neuenburgu (Niemcy) i Swiss Research Station Agroscope ART.

Duże ryzyko takich przyszłych inwazji dotyczy np. Włoch, Francji, Hiszpanii, Węgier i Niemiec. Według badaczy nowym inwazjom będą sprzyjać zwłaszcza zmiany klimatu. W miarę ich postępowania, z czasem - jeszcze bardziej niż Europa środkowa - na ryzyko nowych inwazji owadów narażona będzie Europa północno-wschodnia.

Naukowcy stworzyli też listę gatunków, które z największym prawdopodobieństwem mogą atakować europejskie pola i sady. Wymieniają tam m.in. motyla Spodoptera litura pochodzącego z regionu Pacyfiku, stonkę kukurydzianą Diabrotica barberi oraz szkodnika buraka cukrowego (Pheletes californicus).

Zdaniem autorów analiz wyniki tych badań mogą być pomocne w formułowaniu narodowych programów ochrony roślin, np. opracowaniu specjalnych strategii kontroli upraw.

Obok zmian klimatu, inwazjom sprzyja handel produktami rolniczymi w skali globalnej oraz sprowadzanie i uprawa w Europie nowych odmian, które w innych częściach Ziemi są od dawna celem ataków lokalnych szkodników. O ryzyku inwazji decyduje też powierzchnia, jaką zajmują uprawy nowego gatunku, podatnego na określone szkodniki - zauważają autorzy badania. (PAP)

zan/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019