23.05.2019
PL EN
12.08.2013 aktualizacja 12.08.2013

Dream Chemistry Award, czyli konkurs dla naukowców-marzycieli

„Wszyscy naukowcy marzą, by swymi odkryciami zmieniać świat. Lecz wielu naukowych marzeń nie można zrealizować. Związane z nimi projekty badawcze są zbyt wizjonerskie, zbyt trudne, a nierzadko także po prostu za drogie, by mogły wkrótce stać się rzeczywistością” – czytamy w komunikacie Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Właśnie z myślą o takich naukowych marzycielach instytut organizuje konkurs Dream Chemistry Award (DCA) – na najciekawszy naukowy projekt-marzenie z zakresu chemii i jej pogranicza z fizyką, biologią, medycyną lub inżynierią materiałową. Na zwycięzcę czeka statuetka, 15 tys. euro oraz możliwość upowszechnienia tematu projektu w informacji prasowej o rozstrzygnięciu konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział naukowcy z całego świata, którzy nie ukończyli 36. roku życia i obronili doktorat w 2006 roku lub później. Nagroda będzie przyznawana wyłącznie za projekt badawczy dopiero czekający na realizację. Jury zastrzega jednak, że przy wyborze laureata będzie zwracało uwagę także na wcześniejsze dokonania naukowe kandydatów.

„Chcemy uhonorować naprawdę kreatywnych naukowców, z ciekawymi pomysłami badawczymi, którzy jednak z różnych powodów – technologicznych, finansowych czy środowiskowych – nie mają warunków, by swe projekty realizować już teraz” - mówi dyrektor IChF PAN prof. Robert Hołyst.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nominowanie kandydata przez naukowca z tytułem doktora lub wyższym i przynajmniej 20-letnim stażem w naukach ścisłych lub przyrodniczych, liczonym od daty publikacji pierwszej pracy naukowej. Termin zgłaszania nominacji kandydatów upływa 30 września. Z kolei już sam kandydat do 31 października br. będzie miał czas na przedstawienie swojej kandydatury i przesłanie opisu "wymarzonego" projektu badawczego, CV i listy dotychczasowych publikacji.

Projekty nadsyłane na konkurs będą oceniane przez komitet naukowy składający się ze znanych polskich naukowców zajmujących się: chemią, fizyką, biologią, medycyną i inżynierią materiałową. Wśród oceniających znajdą się m.in. prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN, prof. Maciej Wojtkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. Karol Grela z Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Spośród zgłoszonych osób komitet naukowy wybierze pięcioro finalistów, którzy na początku 2014 roku przedstawią swoje projekty na zamkniętych prezentacjach. Po wysłuchaniu wszystkich jury ogłosi zwycięzcę konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie Dream Chemistry Award można znaleźć pod adresem: http://www.ichf.edu.pl/dreamchemistryaward/

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2019