20.06.2019
PL EN
19.06.2013 aktualizacja 19.06.2013

Uniwersytet Opolski wzmocnił współpracę z Ukrainą

Uniwersytet Opolski podpisał we wtorek umowy z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Awiacyjnym i Państwowym Instytutem Sztuki w Kijowie. Ma to wzmocnić współpracę z Ukrainą i pomóc w pozyskiwaniu kolejnych studentów z tamtego regionu, o co zabiega uczelnia z Opola.

Wymiana naukowa i studencka, dzięki której na Uniwersytet Opolski trafią młodzi ludzie z Ukrainy, mogący później zachęcić kolejnych potencjalnych studentów zza wschodniej granicy do przyjazdu do Opola, to tylko jeden z punktów zapisanych w umowach o współpracy.

Uczelnie liczą też na możliwość wymiany informacji naukowej, prowadzenie wspólnych projektów czy omawianie rezultatów badań.

Partnerami kijowskich uczelni mają być przede wszystkim Wydział Chemii oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Ale – jak zapewniła prorektor ds. promocji i zarządzania opolskiej uczelni prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak – władze nowych partnerskich szkół wyższych były też zainteresowane możliwościami współpracy w ramach kierunków ekonomicznych, filologii angielskiej czy germańskiej a także politologii czy stosunków międzynarodowych. Po podpisaniu porozumień we wtorek Uniwersytet Opolski ma już w sumie jedenaście partnerskich szkół wyższych na Ukrainie. A właśnie na współpracy z tym rejonem i pozyskiwaniu studentów z Ukrainy bardzo zależy opolskiej uczelni.

"Uważamy, że Polska powinna się otwierać na Wschód, stąd takie umowy" - powiedziała PAP prof. Piątkowska-Stepaniak. Dlatego właśnie w ubiegłym roku senat uczelni - w odniesieniu do projektu Partnerstwa Wschodniego, czyli inicjatywy zbliżania do Unii Europejskiej jej sześciu wschodnich sąsiadów - podjął uchwałę o utworzeniu na uczelni Centrum Partnerstwa Wschodniego. Zadaniem jednostki, która ma powstać, będzie przede wszystkim sprowadzanie do Opola studentów z państw obszaru Partnerstwa Wschodniego oraz wspieranie wymiany naukowców.

Partnerstwo Wschodnie zainaugurowane zostało w 2009 r. Dotyczy zbliżania się Unii Europejskiej do Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu i Białorusi. Nie zakłada ono członkostwa sześciu poradzieckich krajów w UE, przewiduje jedynie ich stopniową i daleko idącą integrację z unijną gospodarką i prawem.

Obecnie na Uniwersytecie Opolskim studiuje ok. 120 Ukraińców, w tym kilku na studiach doktoranckich. Według rzecznika uczelni Marcina Migi następnych 30 młodych Ukraińców zadeklarowało już chęć podjęcia nauki na uniwersytecie w kolejnym roku akademickim.

To – jak wyjaśniła prof. Piątkowska-Stepaniak – efekt tegorocznej promocji uczelni na Ukrainie. Również tej prowadzonej w ramach wolontariatu przez ukraińskich studentów uniwersytetu wśród swoich znajomych i w ich miejscach pochodzenia. „Ci młodzi ludzie wśród swoich kolegów i rówieśników przekazują dobre opinie o nas, mieście, możliwościach” – powiedziała prorektor.

Największym zainteresowaniem wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego pochodzących z Ukrainy cieszą się stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, ekonomia, informatyka, germanistyka i anglistyka. Uniwersytet Opolski ma podpisane umowy o współpracy z 50 uczelniami na całym świecie, w tym z uczelniami w USA, Włoszech, Szwecji, Niemczech, na Tajwanie, w Macedonii, Białorusi czy Rosji.

PAP - Nauka w Polsce

kat/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2019