20.06.2019
PL EN
19.05.2013 aktualizacja 19.05.2013

Prof. Jan Gawęcki doktorem honoris causa SGGW

Uczony z zakresu nauk o żywności i żywieniu człowieka prof. dr hab. Jan Gawęcki z Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał w piątek tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Decyzję o nadaniu najwyższej godności akademickiej w uznaniu zasług tego specjalisty z zakresu nauk o żywności i popularyzatora nauki podjął Senat SGGW uchwałą z dnia 25 marca 2013 roku. Piątkowa uroczystość zbiegła się z rozpoczęciem trwających do soboty Dni SGGW.

Laureat, absolwent Wydziału Technologii Rolno–Spożywczej ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), zajmuje się badaniami problemów żywności i żywienia człowieka. Jest autorem ponad 400 pozycji, w tym 129 oryginalnych prac twórczych, opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych. W swoimi dorobku ma podręczniki, monografie i skrypty. Profesor ma także zasługi w zakresie kształcenia kadr naukowych. W kierowanym przez niego zespole powstało kilkanaście prac doktorskich i pięć habilitacji, a trzech jego współpracowników uzyskało tytuł profesora.

Prof. Gawęcki urodził się 8 sierpnia 1944 roku w Skierniewicach. Jego ojciec Kazimierz Gawęcki był profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Gawęcki ukończył studia na tej uczelni w 1967 roku, a siedem lat później na tym samym wydziale obronił pracę doktorską. Tytuł profesora nauk przyrodniczych otrzymał w 1991 roku. Na poznańskiej uczelni współtworzył Katedrę Higieny Żywienia Człowieka, w której pracuje do dziś.

W ramach swojej pracy badał m.in. preferencje pokarmowe osób z miażdżycą, cukrzycą i otyłością oraz przewlekłą niewydolnością nerek. Przyczyniło się to do opracowania programów edukacji żywieniowej adresowanych do chorych.

Profesor jest też twórcą polskiej szkoły nutrisensoryki oraz krzewicielem wiedzy o żywieniu. Zainicjował Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu, w której podczas 16 edycji udział wzięło ponad 80 tys. uczniów z blisko 500 szkół ponadgimnazjalnych. W ramach stworzonych przez niego Krajowych Warsztatów Żywieniowych spotykają się i dyskutują młodzi naukowcy zajmujący się badaniami z zakresu nauk o żywieniu i żywności. Jest on również członkiem Kapituły Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Udzielał się również na forum publicznym w zakresie polityki naukowej państwa. Należał m.in. do Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uczestniczył w działalności komitetów Polskiej Akademii Nauk, a także w Radzie Naukowej Centrum Badań i Rozwoju.

PAP - Nauka w Polsce

mrt/ tot/

Copyright © Fundacja PAP 2019