19.06.2019
PL EN
06.12.2012 aktualizacja 06.12.2012

Adam Zagajewski 14 grudnia odbierze dyplom doktora honoris causa UJ

Poeta, eseista i prozaik Adam Zagajewski 14 grudnia otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbędzie się w auli Collegium Maius – poinformowała w środę PAP rzeczniczka prasowa UJ Katarzyna Pilitowska.

Uchwałę w tej sprawie przyjął w czerwcu senat uczelni. Jak uzasadniono w uchwale, godność doktora honoris causa przyznano Adamowi Zagajewskiemu w szczególności za dokonania w dziedzinie poezji "wyrażającej niepowtarzalne jednostkowe doświadczenie i to, co uniwersalne" oraz za "konsekwentne dążenie w działalności twórczej do zachowania równowagi między wolnością samotnej jednostki a wolnością społeczną i zbiorową solidarnością".

Doceniono też "wpisany w twórczość poetycką i eseistyczną pogląd, że przeżywanie piękna, poszukiwanie prawdy i pragnienie dobra nie są zapomnianą europejska utopią, ale prawem każdego człowieka".

Kolejnym argumentem było "reprezentowanie literatury polskiej w świecie, a zwłaszcza podkreślenie więzi między poezją polską i obcą" oraz "zawarte w całej twórczości przesłanie, że kultura i wartości humanistyczne są rdzeniem demokracji, a pamięć przeszłości jest niezbędna w zrozumieniu teraźniejszości".

Uchwała Senatu UJ została poprzedzona uchwałą rady wydziału polonistyki UJ w tej sprawie oraz recenzjami prof. Anny Legeżyńskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. Jacka Łukaszewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, popartymi uchwałami senatów tych uczelni.

Adam Zagajewski jest poetą, prozaikiem, eseistą i tłumaczem, laureatem wielu prestiżowych nagród literackich. Od lat jest wymieniany jako kandydat do literackiej Nagrody Nobla, a jego twórczość jest tłumaczona na wiele języków.

Zagajewski urodził się w 1945 r. we Lwowie, wkrótce potem rodzice wraz z nim przenieśli się w ramach akcji repatriacyjnej do Polski. Dzieciństwo spędził na Śląsku, w Gliwicach, lata uniwersyteckie w Krakowie, gdzie studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po ukończeniu studiów psychologicznych Zagajewski pracował jako asystent w Instytucie Nauk Społecznych AGH, studia filozoficzne ukończył w 1970 r. Jako poeta debiutował w 1968 r., był też współzałożycielem Grupy Poetyckiej "Teraz".

Pracował w redakcjach czasopism "Student" i "Odra", szybko zdobył sławę czołowego poety swego pokolenia (pokolenia \'68), zwanego krakowską Nową Falą.

Po podpisaniu "listu pięćdziesięciu dziewięciu" w 1975 r. został objęty zakazem druku. W latach 70. był związany z niezależnym ruchem literackim, od 1982 r. mieszkał w Paryżu, w 2002 r. wrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie.

Jest członkiem zespołu redakcyjnego "Zeszytów Literackich". Jest laureatem m.in. Nagrody Fundacji Kościelskich (1975), Nagrody Adenauera w 2002 r., Międzynarodowej Nagrody Neustadt w dziedzinie literatury (2004 r.) oraz Europejskiej Nagrody Poetyckiej (2010 r.). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadził gościnne warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na UJ w Krakowie. Prowadził kurs "creative writing" na uniwersytecie w Houston, w USA.

Jego najnowsze tomiki to m.in. "Powrót" (2003), "Anteny" (2005), "Niewidzialna ręka" (2009), "Wiersze wybrane" (2010) oraz eseje "Lekka przesada" (2011). (PAP)

PAP - Nauka w Polsce

hp/ wos/ mlu/ gma/

Copyright © Fundacja PAP 2019