19.06.2019
PL EN
25.10.2012 aktualizacja 25.10.2012

Ukraiński historyk prof. Mykoła Krykun doktorem h.c. UMCS

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ukraiński historyk, badacz dziejów Ukrainy i dawnej Rzeczypospolitej, prof. Mykoła Krykun otrzymał w środę tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Senat UMCS nadał ten tytuł prof. Krykunowi w uznaniu jego zasług związanych z badaniami nad przeszłością ziem dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest on współautorem „Historii Polski”, pierwszego opracowania dziejów naszego kraju przygotowanego przez badaczy ukraińskich, które stanowi ważny wkład w dzieło budowania zrozumienia i lepszych relacji Polaków i Ukraińców – podkreślił Senat UMCS w uchwale.

Promotor doktoratu honorowego, prof. Henryk Gmiterek podkreślał w laudacji niezależność badawczą prof. Krykuna zarówno w okresie Związku Radzieckiego jak i po powstaniu samodzielnego państwa ukraińskiego, a także jego zasługi dotyczące publikacji źródeł historycznych dotyczących dziejów Ukrainy oraz współpracy ze środowiskami polskich historyków.

„To wszystko stawia go w rzędzie czołowych badaczy ukraińskich zajmujących się epoką wczesnonowożytną; badaczy przy tym zaliczanych do tzw. nowej fali historiografii ukraińskiej, odważnie przeciwstawiających się schematyzmowi interpretacyjnemu, formułujących niepopularne nawet tezy, jeśli osadzone są one w gruntownie rozpoznanym materiale źródłowym, śmiało podejmujących polemikę z przejawami ahistoryzmu, nierzadko motywowanego tendencjami nacjonalistycznymi” – zaznaczył prof. Gmiterek.

Jak dodał Gmiterek, wydana w 2002 r. we Lwowie „Historia Polski” autorstwa Krykuna i Leonida Zaszkilniaka, miała w założeniu dokonać wyłomu w patrzeniu przez czytelnika ukraińskiego na Polskę tylko przez pryzmat „polskiego pana, grabieżcy, wyzyskiwacza Ukrainy i Ukraińców”.

Prof. Krykun w swoim wykładzie powiedział, że dorobek jego pracy naukowej bazuje przede wszystkim na nowo odnalezionych źródłach, których opublikował około pięciuset. „Można powiedzieć, że jestem badaczem źródeł – źródła wyznaczały moje zainteresowania naukowe i jestem im wdzięczny za to, że mogłem zapełnić pewną niszę w historii” – powiedział.

Krykun dodał, że napisanie książki „Historia Polski” było możliwe dzięki temu, że obaj jej autorzy przez wiele lat wykładali historię naszego kraju na Uniwersytecie Lwowskim, a książka oparta jest na osiągnięciach historiografii polskiej. „Podczas badania problemów naukowych zawsze starałem się wykorzystać wszystko to, co w danym kontekście zostało utworzone przez polskich historyków, a także uzyskać wszystkie potrzebne publikacje źródłowe przez nich wydane” – podkreślił Krykun.

Mykoła Krykun urodził się w 1932 r. w okolicach Żytomierza, w okresie głodu na Ukrainie. Jako niemowlę został podrzucony pod drzwi domu dziecka, nie znał swoich rodziców ani krewnych, wychował się w sierocińcach. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim. Po krótkim okresie pracy w szkole pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, wrócił na wydział historyczny Uniwersytetu Lwowskiego i tam przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Był kierownikiem Katedry Historii Słowian Południowych i Zachodnich. W 2000 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal zajmuje się pracą naukową i publikuje. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w znacznej większości napisanych po 1992 r.

PAP - Nauka w Polsce

kop/ mlu/ ura/

Copyright © Fundacja PAP 2019