20.07.2019
PL EN
27.09.2012 aktualizacja 27.09.2012

Młodzi uczeni po raz siódmy spotykają się w Krakowie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Niemal 150 młodych uczonych z Polski i zagranicy bierze udział w rozpoczynającej się dziś VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Podczas dwudniowej konferencji zaprezentują oni swoje badania naukowe i podyskutują nad wynikami dotychczas prowadzonych prac.

Konferencję, która odbędzie się na Akademii Górniczo-Hutniczej, organizuje Grupa Naukowa Pro Futuro. Jednym z patronów medialnych spotkania jest serwis PAP - Nauka w Polsce.

Krakowska Konferencja Młodych Uczonych jest jednym z najstarszych wydarzeń tego typu organizowanych w Polsce. W tym roku weźmie w nim udział około 150 uczestników. Ich liczba rośnie z każdym rokiem, a coraz większy odsetek stanowią młodzi naukowcy z innych państw.

Młodzi uczeni reprezentują m.in. Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Śląski, Instytuty Polskiej Akademii Nauk, Mendel University w Brnie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, University of Debrecen, Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny i Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina.

Krakowski zjazd ma charakter interdyscyplinarny, dlatego obrady prowadzone są równolegle w pięciu sesjach tematycznych: Innowacyjne Technologie, Nowoczesna Inżynieria, Nauki Ekonomiczne, Inżynieria Środowiska, Nauki Społeczne i Humanistyczne.

Uczestnicy tegorocznej konferencji będą dyskutować również nad sytuacją, ograniczeniami i możliwościami naukowca, stojącego na progu swej kariery. "Mamy nadzieję, że zaproszeni goście własnym przykładem zainspirują uczestników konferencji do udziału w programach stypendialnych lub odniesienia sukcesu rynkowego poprzez komercjalizację praktycznych rezultatów swoich prac naukowych" – mówi prezes Grupy Naukowej Pro Futuro Katarzyna Gdowska.

W programie VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych znalazł się także szeroki wybór warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności.

Tradycyjnie konferencja rozpocznie się uroczystą sesją plenarną, której uczestnicy mają okazję uczyć się od mistrzów. Wykłady w czasie sesji plenarnej wygłoszą: prof. Grzegorz Biliński, prof. Maciej Pawlikowski oraz prof. Stefan Taczanowski.

Szczegółowy program VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych można znaleźć na stronie: http://www.profuturo.agh.edu.pl/?projekt=konferencja

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019