20.06.2019
PL EN
01.06.2012 aktualizacja 01.06.2012

Prezydent nominował 49 nowych profesorów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

49 naukowców otrzymało w czwartek w Warszawie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego nominacje profesorskie. Prezydent podkreślał, że uczelnie wyższe powinny uzbrajać Polaków w umiejętność elastycznego poruszania się na rynku pracy i w zmieniającej się rzeczywistości.

Zwracając się do nowych profesorów prezydent ocenił, że szkoły wyższe mogą odegrać ważną rolę w związku z planowaną reformą emerytalną i perspektywą wydłużenia życia zawodowego Polaków. Wielkim wyzwaniem dla systemu szkolnictwa wyższego - przekonywał Bronisław Komorowski - jest "uzbrajanie ludzi w umiejętność elastycznego poruszania się na rynku pracy, uzbrajania samych siebie w wiedzę i wolę zaczynania od początku, szukania nowych szans na zmieniającym się rynku pracy, w zmieniającej się rzeczywistości".

Dodał, że dłuższą aktywność zawodową może zapewniać kształcenie, "nie tylko w typowym okresie młodości, ale także później". "To wielkie wyzwanie, ale także wielka szansa dla uczelni wyższych" - zauważył.

W grupie nowo nominowanych profesorów aż jedna trzecia to przedstawiciele nauk technicznych; są w niej również chemicy, ekonomiści i przedstawiciele sztuk muzycznych.

Nominacje profesorskie otrzymali:

1. Iwona ADAMIEC-WÓJCIK - profesor nauk technicznych, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku - Białej;

2. Andrzej AMBROZIK - profesor nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

3. Dorota ANTOS - profesor nauk technicznych, Politechnika Rzeszowska;

4. Mirosław BAŁKA - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;

5. Wojciech BARTKOWIAK - profesor nauk chemicznych, Politechnika Wrocławska;

6. Marcin BŁAŻEWICZ - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;

7. Andrzej BOCHAT - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

8. Maria BOKSZCZANIN - profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

9. Wiesław BUCZKOWSKI - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

10. Włodzimierz BULIKOWSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

11. Józef CHOJNICKI - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

12. Anna CHRZANOWSKA - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska;

13. Wiesław CIENCIAŁA - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

14.Ryszard CIEŚLA - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;

15. Zygmunt CIOTA - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;

16. Barbara DOLIŃSKA - profesor nauk farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

17. Danuta DUŚ - profesor nauk biologicznych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu;

18. Aleksander GOCH - profesor nauk medycznych, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;

19. Wiesław GROCHOWSKI - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;

20. Jan JABCZYŃSKI - profesor nauk technicznych, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;

21. Tomasz JAWORSKI - profesor sztuk teatralnych, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;

22. Romuald JOŃCZY - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

23. Jan KALEMBKIEWICZ - profesor nauk chemicznych, Politechnika Rzeszowska;

24. Waldemar KARWOWSKI - profesor nauk ekonomicznych, University of Central Florida;

25. Piotr KASZYŃSKI - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Łódzki;

26. Stanisław KISTRYN - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

27. Stanisław KORENIK - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

28. Hanna KÓČKA-KRENZ - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

29. Leszek KUBISZ - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

30. Jerzy LANGER - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

31. Brunon LEJDY - profesor nauk technicznych, Politechnika Białostocka;

32. Roman LEWANDOWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska;

33. Witold ŁOJKOWSKI - profesor nauk technicznych, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk;

34. Iwona MELSON - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;

35. Ksiądz Jarosław MOSKAŁYK - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

36. Zbigniew MUSKALSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

37. Gerard NOWAK - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

38. Romuald OLSZAŃSKI - profesor nauk medycznych, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;

39. Lucjan PAJĄK - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

40. Andrzej RADWAN - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

41. Mirosław SŁOWIŃSKI - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

42. Tadeusz SPOREK - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

43. Kazimierz STARZYK - profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

44. Joanna STASIAK - profesor sztuk plastycznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

45. Ilona TUROWSKA-TYRK - profesor nauk chemicznych, Politechnika Wrocławska;

46. Andrzej TYTKO - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

47. Stanisław WĘGLARCZYK - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

48. Andrzej WOJTCZAK - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

49. Cezary ZIELIŃSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ agt/bsz

Copyright © Fundacja PAP 2019