14.10.2019
PL EN
24.03.2019 aktualizacja 24.03.2019

Zmiany klimatu mogą przyczynić się do wymarcia żółwi malowanych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Zmiany klimatyczne mogą spowodować zapaść populacji żółwi malowanych, gatunku, u którego płeć determinowana jest otaczającą temperaturą – alarmuje „Scientific Reports”.

Fluktuacje temperatur wywołane zmianami klimatu mogą działać wyniszczająco na szereg gatunków, u których płeć potomstwa zależy od temperatury otoczenia – wynika z badania prof. ekologii, ewolucji i biologii organizmów Nicole Valenzueli z Iowa State University. Wzrastające temperatury, na równi z ich większymi wahaniami, mogą zaburzać relację liczby samców do liczby samic w populacji żółwi malowanych i zagrażać przetrwaniu gatunku.

Temperaturowa determinacja płci zachodzi u tych zwierząt podczas rozwoju zarodków w jajach. Z jaj wystawionych na nadmierne ciepło wykluwają się zwykle samice, natomiast niższe temperatury faworyzują samce. Podobnie jest u wielu innych gatunków, m.in. krokodyli i niektórych jaszczurek. Dlatego pogarszające się warunki mogą doprowadzić do drastycznych zmian w demografii tych gatunków, a następnie do zapaści populacji i zagrożenia wyginięciem.

Valenzuela i jej koledzy wystawili jaja na temperatury zarejestrowane w gniazdach w Iowa, Nebrasce i Kanadzie, w których odnotowano także relację liczby samców do liczby samic. Pozwoliło to na porównanie reakcji różnych populacji żółwi malowanych, które dowiodło, że nie wszystkie populacje wykazują taką samą wrażliwość na temperaturę.

Poprzednie eksperymenty badaczki wykazały, że narażanie jaj na stałe temperatury w laboratorium może mieć wpływ na liczbę samców i samic: wzrost o 4 st. Celsjusza oznaczał, że w gnieździe wykluwały się tylko samice. Kolejne eksperymenty wykazały, że fluktuacje temperatur mogą odwracać ten proces: z niektórych jaj mimo wyższych średnich temperatur wykluwały się samce. Valenzuela miała nadzieję, że podobnie dzieje się w naturalnych warunkach. Najnowsze dociekania wykazały, że tak nie jest. „Jeśli średniemu wzrostowi temperatur towarzyszy większa zmienność, będziemy obserwować, jak populacje stają się jednopłciowe szybciej, niż oczekiwano” - ostrzega profesor.

Valenzuela zaznaczyła, że już utrata siedlisk i nadmierna eksploatacja przez człowieka doprowadziły wiele gatunków żółwi do wymarcia, a zmiany klimatu tylko pogarszają szansę na jego przetrwanie. (PAP)

mrt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019