18.08.2019
PL EN
15.01.2019 aktualizacja 15.01.2019

VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna w maju w Łodzi

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

O biologii, ekologii i ochronie różnych gatunków ssaków, a także o sposobach wzbogacania ich środowiska dyskutować będą studenci z Polski i z zagranicy podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Teriologicznej, która w maju odbędzie się w Łodzi. Termin nadsyłania abstraktów na konferencję upływa z końcem marca.

To już siódma edycja imprezy, w której biorą udział młodzi naukowcy – studenci i doktoranci - interesujący się teriologią, czyli nauką zajmującą się ssakami. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 10-12 maja na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego – poinformowała PAP współorganizatorka wydarzenia mgr Magdalena Pąsiek z Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ.

Wydarzenie ma skupiać naukowców badających ssaki w różnych aspektach - od tematyki związanej z biologią, ekologią i ochroną różnych gatunków, poprzez aspekty dobrostanu zwierząt i sposobów wzbogacania ich środowiska. „Tegoroczna konferencja ma skupiać osoby zainteresowane jeszcze szerszą tematyką, gdyż przewiduje się osobne sesje poświęcone gatunkom typowo lądowym i wodnym” – dodaje Magdalena Pąsiek.

Jak podkreśliła, ssaki odgrywają olbrzymią rolę w wielu ekosystemach lądowych i wodnych, a jednocześnie często są silnie zagrożone wskutek działalności człowieka. W trakcie dotychczasowych edycji szczególnym zainteresowaniem cieszyły się duże krajowe ssaki, w tym żubr i wilk, a obok biologicznych aspektów poruszane były problemy związane z ich ochroną.

„Dotychczasowe konferencje pokazały, że jest to wydarzenie umożliwiające studentom i doktorantom przedstawienie swoich doświadczeń i wyników badań, a także wymianę opinii” - oceniła współorganizatorka wydarzenia.

Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili grono badaczy z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, mających sprawować nad nią opiekę merytoryczną. Wśród nich są: dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ prof. Andrzej Kruk, prezes Polskiego Towarzystwa Etologicznego prof. Ewa J. Godzińska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, dr Magdalena Janiszewska z Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego, dr Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW oraz dr Katarzyna Majecka z Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ.

Wykłady plenarne wygłosić mają: dr Iwona Pawliczka vel Pawlik, kierownik Stacji Morskiej w Helu Instytutu Oceanografii UG oraz lek. wet. Izabela Całus opiekująca się Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Mysikrólik”.

Termin nadsyłania abstraktów na konferencję upływa z końcem marca, a rejestracji uczestnictwa - 15 kwietnia. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można znaleźć na oficjalnej stronie: www.facebook.com/OgolnopolskaKonferencjaTeriologiczna/

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Patronat nad imprezą sprawują: Polskie Towarzystwo Etologiczne (PTEtol), Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Fundacja WWF.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019