20.02.2020
PL EN
12.12.2018 aktualizacja 12.12.2018

Rząd przyjął projekt ustawy dot. utworzenia Agencji Badań Medycznych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych – poinformowano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt, akcentuje, że powstanie Agencji jest uzasadnione niesatysfakcjonującym poziomem finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz koniecznością zapewnienia instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz i badań. Do jej zadań będzie należeć m.in. organizacja niekomercyjnych badań klinicznych, prowadzenie analiz oraz inicjowanie rozwoju nauk medycznych. ABM ma przynieść korzyści pacjentom i systemowi.

Agencja ma być wyspecjalizowaną jednostką zrzeszającą krajowych i zagranicznych ekspertów, którzy będą pracować nad innowacyjnością polskiej medycyny. "Pieniądze pozyskane z działalności Agencji zostaną przeznaczone na badania, których efekty przyniosą korzyść dla pacjentów w postaci m.in. dostępu do najnowszych terapii lekowych" – wskazano w komunikacie CIR.

MZ podnosi, że w obecnym systemie ochrony zdrowia nie funkcjonuje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych. Niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie około 2 proc. wszystkich badań klinicznych prowadzonych w kraju.

Inwestycje w badania naukowe w obszarze medycyny i nauk o zdrowiu – jak akcentuje resort - przyczynią się do wzrostu jakości wykonywanych świadczeń medycznych, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Zgodnie z projektem, Agencja Badań Medycznych będzie odpowiedzialna za tworzenie i zarządzanie programami, na podstawie których będą finansowane projekty badawcze lub rozwojowe dotyczące nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projekty interdyscyplinarne.

ABM ma zajmować się upowszechnianiem informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach oraz oceną wniosków i zawieraniem umów z beneficjentami wyłonionymi w konkursach. Agencja ma także m.in. nadzorować i kontrolować realizację projektów badawczych lub rozwojowych; prowadzić własne badania naukowe i prace rozwojowe. Rola ABM będzie też wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Agencja będzie finansowana z budżetu państwa oraz odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3 proc. jego przychodów. ABM będzie także pozyskiwać środki z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programów badawczych.

Instytucjami, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z ABM, będą jednostki badawczo-rozwojowe, np. medyczne instytuty badawcze czy uczelnie medyczne. "Dzięki temu pojawią się nowe możliwości współpracy związanej z realizacją wspólnych badań naukowych" – wskazano w komunikacie CIR.

Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez ministra zdrowia. Jednostką zarządzać będzie prezes powołany przez ministra na sześć lat oraz Rada Agencji, w skład której wejdzie od 15 do 20 członków powoływanych przez szefa resortu zdrowia.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ krap/

Copyright © Fundacja PAP 2020