18.08.2019
PL EN
20.06.2018 aktualizacja 20.06.2018

MNiSW: dzięki Ustawie 2.0 wykładowcy akademiccy będą zarabiać więcej

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Resort nauki zapowiada, że po tym, jak Ustawa 2.0 wejdzie w życie, blisko połowa nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych otrzyma podwyżki wynagrodzeń. Zgodnie z nowymi przepisami pensje minimalne wzrosnąć mają średnio o około 800 zł.

W Sejmie odbyło się w zeszłym tygodniu drugie czytanie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki) reformującej system szkolnictwa wyższego. Głosowanie nad projektem zgodnie z zapowiedziami resortu nauki odbyć ma się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, między 3 a 6 lipca.

Resort nauki w przesłanym PAP w środę komunikacie poinformował, że częścią Konstytucji dla Nauki ma być rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Na nowych przepisach dot. wynagrodzeń minimalnych skorzystać mają najbardziej adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy.

"Niezależnie od wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku rząd przewiduje wzrost wynagrodzenia dla wszystkich pracowników uczelni" - informuje resort nauki.

Pensje minimalne będą uzależnione od kwoty określonej w rozporządzeniu – będzie to stawka, w stosunku do której naliczane będą wynagrodzenia wszystkich nauczycieli akademickich. W Konstytucji dla Nauki znalazł się mechanizm, który ma zapewnić zrównoważoną politykę płacową. Przewiduje on wzajemne uzależnienie pensji. Podwyżka dla profesorów oznacza jednocześnie podwyżki dla innych nauczycieli akademickich.

Od początku 2019 r. profesorowie będą zarabiać co najmniej 6410 zł (teraz to zgodnie z danymi resortu 5390 zł). Wynagrodzenie profesora nadzwyczajnego wynieść ma co najmniej 5320 zł (obecnie, jak podaje resort, 4605 zł). Wynagrodzenie adiunkta wynieść ma 4680 zł (teraz 3820 zł). Asystent zarabiać będzie minimalnie 3205 zł (dotąd 2450 zł), a wykładowca, lektor czy instruktor 3205 zł (2375 zł).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wyjaśnia, że rozporządzenie reguluje jedynie wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Do pensji podstawowej pracowników naukowych należy doliczyć także między innymi dodatki stażowe czy zadaniowe, a także środki z grantów naukowych. W komunikacie resortu nauki poinformowano, że w 2016 roku przeciętne wynagrodzenie profesora w Polsce wynosiło niemal 10 300 zł (przy ówczesnym minimalnym wynagrodzeniu dla profesorów na poziomie 5390 złotych).

"Podwyżka ta jest prostą konsekwencją zmiany podejścia do roli dydaktyków w szkolnictwie wyższym. To oni bowiem kształcąc studentów – zapewniają gospodarce i rynkowi pracy najlepsze kadry. Dlatego też Konstytucja dla Nauki oprócz wynagrodzenia zwiększa również możliwości zawodowe nauczycieli akademickich. Tworzy nową ścieżkę kariery przeznaczoną specjalnie dla dydaktyków" - poinformowano w komunikacie MNiSW.

Gwarancja podwyżki pensji minimalnej dla młodych naukowców rozpoczynających karierę to obok systemu powszechnych stypendiów dla doktorantów główne zachęty do kontynuowania kariery w kraju.

"System wynagrodzeń pracowników będzie nadal regulowany na poziomie uczelni. Jednak, aby zabezpieczyć interesy nauczycieli akademickich, rozporządzenie daje im gwarancję w postaci minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Stawki, która teraz zostaje znacząco podwyższona" - napisano w komunikacie.

Resort nauki zapewnia, że jeśli Ustawa 2.0 wejdzie w życie, uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa. Będzie to znaczący zastrzyk finansowy, który uczelnie mogą przeznaczyć na inwestycje - poinformowano w komunikacie MNiSW.

Ponadto uwzględnienie nowych reguł waloryzacyjnych spowoduje, że w dziesięcioletniej perspektywie środki w systemie nauki i szkolnictwa wyższego wzrosną o ponad 47 mld zł w stosunku do 2018 roku. A już w przyszłorocznym budżecie nakłady na system szkolnictwa wyższego i nauki zwiększą się o ok. 700 mln zł w porównaniu z rokiem bieżącym. Dotychczasowa gwarancja wzrostu środków w budżecie dotyczyła zaledwie kwoty 100 mln zł.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Załączniki
Copyright © Fundacja PAP 2019