23.08.2019
PL EN
15.06.2018 aktualizacja 15.06.2018

Prawie 90 poprawek rekomendowała po drugim czytaniu sejmowa komisja do reform uczelni

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Przyjęcie blisko 90 poprawek zarekomendowała sejmowa komisja do projektu Ustawy 2.0 i jej przepisów przejściowych. Poprawki m.in. regulują na korzyść uczonych sposób obliczania kosztów uzyskania przychodu.

Sejmowa komisja ds. edukacji nauki i młodzieży odniosła się w czwartek do złożonych w drugim czytaniu poprawek do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wprowadzających.

Do projektu podczas drugiego czytania zgłoszono 92 poprawki, komisja rekomendowała przyjęcie ponad 60 z nich. Dodatkowo do ustawy o przepisach wprowadzających zgłoszono 30 poprawek, a 26 rekomendowano. Wszystkie z rekomendowanych poprawek to poprawki rządowe.

Jedna z rekomendowanych przez komisję poprawek odnosi się do kwestii kosztów uzyskania przychodów przez nauczycieli akademickich. W przepisie wyjaśniono na korzyść nauczycieli akademickich niejasności interpretacyjne. "Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze" - zakłada poprawka. Urzędy skarbowe niekiedy wobec braku wyraźnych wytycznych stosowały odmienną interpretację dot. kosztów uzyskania przychodów, co sprawiało, że do kieszeni naukowców trafiało mniej pieniędzy.

Wśród poprawek, które poparła komisja, jest pakiet poprawek związanych z działaniem nowego gremium - rady uczelni. Poprawki ograniczają nieco zapowiadane funkcje takich rad. Jedna z poprawek zakłada, że jeśli chodzi o radę uczelni, osoby spoza danej placówki "stanowią co najmniej 50 proc. jej składu". Dopuszcza się więc sytuację, że członków rady uczelni z zewnątrz będzie tyle samo, co jej członków z tej placówki. We wcześniejszej wersji projektu przewidywano natomiast, że osoby spoza uczelni muszą stanowić w niej większość. To rozwiązanie w części środowiska wzbudziło kontrowersje, więc resort nauki zgodził się zmienić zapis.

Zgodnie z projektem rada uczelni miała uchwalać strategię uczelni i zatwierdzać sprawozdanie z jej realizacji. Jednak rekomendowana poprawka zakłada, że rada będzie tylko opiniować strategię i sprawozdanie z jej realizacji.

Poza tym rada uczelni nie będzie miała wyłączności na wskazywanie kandydatów na rektora. Uczelnia będzie mogła w statucie wskazać również inne podmioty, które będą mogły kandydatów wskazać.

Inna z pozytywnie ocenionych przez komisję poprawek likwiduje planowaną wcześniej w projekcie szybką ścieżkę habilitacji dla osób, które zrealizowały prestiżowy grant badawczy. W wyniku tej poprawki za zdobycie grantu ERC nie będzie więc można dostać habilitacji.

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma być pierwszą od ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Resort nauki chce, by weszła w życie 1 października 2018 r.

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019